28.07.2021r. zorganizowaliśmy dla naszych mieszkańców,

a także mieszkańców Filii przy ul. Łabędziej

oraz  uczestników Ośrodka Wsparcia 

wyjazd do Sanktuarium w Borku Starym.

Uczestniczyliśmy we Mszy Św., a następnie udaliśmy się

do źródełka mieszczącego się w Grocie Matki Bożej.

Wyprawę zakończyliśmy poczęstunkiem.