21 lipca 2021r. wybraliśmy się z naszymi mieszkańcami 

do Parku Papieskiego, który powstał w miejscu, gdzie w 1991 r.

zgromadzili się wierni z całego Podkarpacia, by spotkać się z Ojcem Świętym Janem Pawłem II.

W parku znajdują się liczne alejki, a także różnego rodzaju nasadzenia 

drzew i zieleni, elementy małej architektury

takie jak np: sztuczny strumień z fontanną, mostki, pergole czy amfiteatr, 

a w centralnej części plac z obeliskiem ku czci Jana Pawła II. 

Całość stwarza idealny kompleks 

do wypoczynku na świeżym powietrzu i wspomnień o Janie Pawle II.

Mieszkańcy byli zachwyceni wycieczką, którą zakończyliśmy ciastkiem i kawą.