Ogłoszenia i Przetargi

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NA DOSTAWĘ MIĘSA I WĘDLIN

Rzeszów   06.11 2013r

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z  29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r.  poz.907.niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Dom Pomocy Społecznej         w Rzeszowie, ul. Mjr H. Sucharskiego 1

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę mięsa, wędlin i konserw mięsnych dla Domu Pomocy Społecznej w Rzeszowie,

ul. Mjr H. Sucharskiego 1:

 

  1. 1. Wybrano ofertę najkorzystniejszą na dostawę mięsa, wędlin i konserw mięsnych,

ofertę nr 1 złożo­ną przez Wykonawcę : Zakład mięsny Smak- Górno Sp. z o.o.                  ul. Centralna 4, 36-051 Górno

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach, nie podlegających odrzuceniu.

Oferta Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryterium wskazanego w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium :100 pkt.

CENA – 100 pkt

Łączna liczba otrzymanych punktów: 100 pkt

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

2. „ SOKOŁÓW” SA, al. 550-lecia 1, 08-300 Sokołów Podlaski

Numer oferty: 2

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: 94,00 pkt.

CENA – 94,00 pkt

Łączna liczba otrzymanych punktów: 94,00 pkt

3. „KARPATIA” Jolanta Krasoń, ul. Lubelska 46, 35- 233 Rzeszów

Numer oferty: 3

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium : 96,00 pkt.

CENA – 96,00 pkt

Łączna liczba otrzymanych punktów: 96,00 pkt

Jednocześnie  informuje się , że zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w art. 94, ust.1, pkt. 2, tj. po dniu  19.11.2013r.

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NA DOSTAWĘ PIECZYWA

Rzeszów   30.10 2013r

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z  29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r.  poz.907.niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Dom Pomocy Społecznej w Rzeszowie,

ul. Mjr H. Sucharskiego 1

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pieczywa dla Domu Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Mjr H. Sucharskiego 1:

 

1. Wybrano ofertę najkorzystniejszą na dostawę pieczywa, ofertę nr 3 złożo­ną przez Wykonawcę : Piekarnia „ GRACHAM” S.C. Anna Byra, Magdalena Wala-Kiszka, 37- 420 Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 29

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych
w ofertach, nie podlegających odrzuceniu.

Oferta Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryterium wskazanego        w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium :100 pkt.

CENA – 100 pkt

Łączna liczba otrzymanych punktów: 100 pkt

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

2. „Młyn Malinie” Dziewit Sp.zo.o. 39-331 Chorzelów, Malinie 375 A

Numer oferty: 1

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: 90,06 pkt.

CENA – 90,06 pkt

Łączna liczba otrzymanych punktów: 90,06 pkt

3. Stanisława Dziewit Chorzelów 84, 39-331 Chorzelów

Numer oferty: 2

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium : 97,69 pkt.

CENA – 97,69 pkt

Łączna liczba otrzymanych punktów: 97,69 pkt

4. Piekarnia „MARZENIE” Cecylia Róg 36-071 Trzciana

Numer oferty: 4

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: 92,94pkt.

CENA – 92,94 pkt

Łączna liczba otrzymanych punktów: 92,94 pkt

 

5. Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu, Nowa Sarzyna ul. Korczaka 1

Numer oferty: 5

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: 95,05 pkt

CENA – 95,05 pkt

Łączna liczba otrzymanych punktów: 95,05 pkt

 

 

6. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” 38-120 Czudec,       ul. Jasielska 9

Numer oferty: 6

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium : 42,24 pkt.

CENA – 42,24 pkt

Łączna liczba otrzymanych punktów: 42,24 pkt

 

Jednocześnie  informuje się , że zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w art. 94, ust.1, pkt. 2, tj. po dniu 5.11.2013r.

Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania informacji drogą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Przetarg nieograniczony - dostawa pieczywa do Domu Pomocy Społecznej w Rzeszowie

Przetarg nieograniczony - Dostawa pieczywa do Domu Pomocy Społecznej w Rzeszowie


W załączniku DOKUMENTY do pobrania


OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - DOSTAWA NABIAŁU

Rzeszów   17.09. 2013r

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z  29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r.  poz.907.niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Dom Pomocy Społecznej w Rzeszowie,

ul. Mjr H. Sucharskiego 1

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę nabiału dla Domu Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Mjr H. Sucharskiego 1:

 

1. Wybrano ofertę najkorzystniejszą na dostawę nabiału, ofertę nr 1 złożo­ną przez Wykonawcę : XYZ Marek Demitraszek, 35-113 Rzeszów, ul. Akacjowa 42

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych
w ofertach, nie podlegających odrzuceniu.

Oferta Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryterium wskazanego w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium :

CENA – 100 pkt

Łączna liczba otrzymanych punktów: 100 pkt

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

2. Spółdzielnia Mleczarska Mlekowita , 18-200  Wysokie Mazowieckie ul. Ludowa 122. Numer oferty: 2

 

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:

 

CENA – 93,49 pkt.

Łączna liczba otrzymanych punktów : 93,49 pkt.

3. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Stalowej Woli,37-450 Stalowa Wola,

ul Staszica 1. Numer oferty: 3

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium :

 

CENA – 95,74 pkt.

Łączna liczba otrzymanych punktów:  95,74 pkt.

4. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Sanoku, ul.Przemyska 22            38-500 Sanok. Numer oferty: 5

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:

CENA- 93,36 pkt.

Łączna liczba otrzymanych punktów: 93,36 pkt.

 

5.Smak Serwis  Sp. z. o.o. ul Boczna Kasprowicza11. Lańcut  Numer oferty: 4

 

Oferta odrzucona.

 

Jednocześnie  informuje się , że zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w art. 94, ust.1, pkt. 2, tj. po dniu 22.09.2013r.

Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania obu informacji drogą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

 

Dostawa artykułów nabiałowych do Domu Pomocy Społecznej w Rzeszowie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

"Dostawa artykułów nabiałowych do Domu Pomocy Społecznej w Rzeszowie"

 

Dostawa artykułów nabiałowych do Domu Pomocy Społecznej w Rzeszowie

 

Załączniki w formacie DOC do pobrania jako archiwum ZIP

 

W archiwum:


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.docx
umowa nabiałˆ - wzór.docx
załˆ nr 2 oś˜wiadczenie.docx
Zaˆł nr 3 o˜świadczenie.docx
Zaˆł nr 6 do oferty.docx
Zaˆł nr1 do umowy- kalkulacja cenowa.docx
Zaˆłącznik Nr 1 do SIWZ- oferta.docx

Więcej artykułów…