Informacje wstępne

Dom Pomocy Społecznej  dla Osób w Podeszłym Wieku oraz Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Rzeszowie zapewnia dostępność informacji poprzez Biuletyn Informacji Publicznej oraz stronę internetową zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Staramy się, aby informacje na stronach były postrzegalne i zrozumiałe a wykorzystanie platform BIP i strony internetowej zapewnia funkcjonalne i kompatybilne użytkowanie stron na różnych urządzeniach zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1 (WCAG 2.1).
Dostępność strony. Poruszanie się bez użycia myszki
Dokumenty
Nie wszystkie materiały na stronach są w pełni dostosowane. W części z nich może brakować możliwości odczytu głosowego treści. Prowadzimy prace nad dostosowaniem treści do potrzeb wszystkich użytkowników.
Wszystkie dokumenty zamieszczane na stronach przygotowane są w taki sposób, aby możliwy był ich odczyt z użyciem systemowego narratora do odczytu głosowego.
Opisy alternatywne grafik i zdjęć
Na stronie BIP do grafik i zdjęć są dodawane opisy alternatywne. Ponadto przyciski i pola formularzy są odpowiednio opisane.
Powiększanie strony
Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych (Ctrl +) lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak w łatwy sposób powiększyć lub pomniejszyć treść wyświetlaną na ekranie przejdź do strony: Powiększanie i pomniejszanie stron w systemie Windows.
Do odczytu treści stron internetowych, dokumentów i pól systemowych użyj Narratora systemowego. Aplikacja Narrator zainstalowana jest automatycznie w systemie Windows.
Rozmiar i kontrast tekstu
Kontrast kolorystyczny na stronach może być dostosowany do potrzeb i preferencji użytkownika. Podobnie rozmiar wyświetlanego tekstu może być modyfikowany. Zarówno serwis BIP jak i strona internetowa zapewniają możliwość dostosowania wyświetlanych treści.
Filmy wideo
Do umieszczanych materiałów filmowych będą systematycznie dodawane napisy oraz opis pełnej treści filmu umieszczony w odrębnym pliku.
Zrozumiałość i czytelność treści
Treści zamieszczane na stronach są prezentowane w sposób przejrzysty,  jasny i zrozumiały. Sposób ich prezentowania wpływa na lepszą czytelność materiałów i pomaga w odbiorze informacji. Długie teksty są dzielone na akapity, stosuje się wyróżnienia: cytaty i ważne informacje są specjalnie wyróżnione. Język jest możliwie prosty i zrozumiały.
Wersja mobilna — działanie na różnych urządzeniach
Serwis BIP został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu.
Treści mogą być powiększe według potrzeb.
W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.
Zapewnienie dostępności serwisów to proces
Osoby odpowiedzialne za przestrzeganie przyjętych zasad związanych z dostępnością starają na bieżąco usprawniać funkcjonowanie stron. W przypadku zauważonych błędów lub sugestii prosimy o kontakt pod adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością stron internetowych prosimy o kontakt z Agnieszką Mulak pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub nr telefonu 17 7481270.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Procedura
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Dom Pomocy Społecznej w Rzeszowie zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, placówka niezwłocznie poinformuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie będzie dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, DPS w Rzeszowie zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących
DPS nie zapewnia pomocy tłumacza języka migowego.
W razie potrzeby załatwienia sprawy z pomocą tłumacza zachęcamy do kontaktu z Urzędem Miasta Rzeszowa, co najmniej na 3 dni robocze przed wybranym przez siebie terminem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia dokonuje się poprzez przesłanie formularza:
•    pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów
•    drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
•    za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej: www.epuap.gov.pl
•    faxem: 17 875 41 59
•    osobiście: Urząd Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1
Wzór wniosku o zapewnienie tłumacza PJM, SJM, SKOGN zamieszczony jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa.
Dostępność architektoniczna
Dom Pomocy Społecznej dla Osób w Podeszłym Wieku oraz Osób Niepełnosprawnych Fizycznie  w Rzeszowie zlokalizowany jest w dwóch budynkach: siedziba główna przy ul. Mjr H. Sucharskiego  1 i Filia przy ul. Łabędziej 9
Siedziba Główna - ul. Mjr H. Sucharskiego 1 - brak barier
- obok budynku znajduje się parking, z miejscem wyznaczonym dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu głównym znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Budynek wyposażony w dwie windy, korytarze  umożliwiają swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych. Toalety i łazienki dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zainstalowano system przyzywowy w pokojach i łazienkach. Wszystkie pomieszczenia zapewniają możliwość swobodnego poruszania się na wózku inwalidzkim zarówno z opiekunem jak i samodzielnie.
Filia przy ul. Łabędziej 9 - brak barier
- obok budynku znajduje się parking , z miejscem wyznaczonym dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu głównym znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Budynek wyposażony w windę, korytarze  umożliwiają swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych. Toalety i łazienki dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zainstalowano  system przyzywowy w pokojach i łazienkach.