Zróżnicowany zakres zajęć w naszym DPS daje mieszkańcom możliwość

pożytecznego spędzania czasu. Twórczy udział w zajęciach buduje poczucie własnej wartości

i sensu życia eliminując monotonię dnia codziennego.

 

 

Zajęcia stymulują wzajemne kontakty, relaksują i pozytywnie wpływają na samopoczucie.

Prowadzona terapia zajęciowa dla mieszkańców stwarza szansę

wyrażenia siebie w takiej twórczości jaka odpowiada

indywidualnym uzdolnieniom i możliwościom mieszkańców.

 

 

 

Czas umilają nam także letnie grille

w naszej altanie.