12.06.2024 r. gościliśmy ponownie p. Grażynę Hałabudę w naszym Domu,

która poprowadziła podsumowujące już warsztaty z cyklu "12 kroków do szczęścia".

Pani Grażyna przypomniała zebranym wszystkie tematy dotychczasowych spotkań,

szczególnie zwracając uwagę na rolę wdzięczności i uśmiechu w naszym życiu.

Każdy z nas bowiem każdego dnia doświadcza czegoś dobrego. Zawsze mamy powody do wdzięczności.

Wdzięczność najlepiej praktykować poprzez prowadzenie dziennika wdzięczności, 

dlatego też p. Grażyna obdarowała zebranych mieszkańców zeszytami i długopisami zachęcając do prowadzenia właśnie

dziennika wdzięczności. Gdy po tygodniu przeczytają wpisane powody do wdzięczności będą mieli sporo powodów

do uśmiechu! Wspaniale jest wracać bowiem do miłych wspomnień i przypominać sobie jak wiele otrzymujemy każdego dnia.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy zajęć otrzymali pamiątkowe dyplomy z życzeniami szczęścia.

 

Na zakończenie naszego cyklu warsztatów "12 kroków do szczęścia"

pragniemy złożyć serdeczne podziękowania Prezesowi Firmy "MIRPOL" p. Emilowi Dudzikowi,

za to, że umożliwił p. Grażynie realizowanie naszych spotkań w godzinach pracy.

Ze względów organizacyjnych było to dla nas bardzo ważne.

Oby więcej takich pracodawców, którzy angażują się w społeczność i wspierają lokalne inicjatywy.

Warsztaty były dużą wartością i radością dla naszych mieszkańców!

Liczymy na to, że od września p. Grażyna będzie mogła wrócić do nas z nowym cyklem warsztatów.