Nasz Dom świadczy usługę wsparcia krótkoterminowego w formie pobytu całodobowego w pokojach jednoosobowych osobom pełnoletnim wymagającym wsparcia z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niebędącym mieszkańcami domu.W/w usługi mogą być przyznane na czas określony nie dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym, z możliwością przedłużenia pobytu w szczególnie uzasadnionych przypadkach o nie więcej niż kolejne 30 dni w roku kalendarzowym.

Telefon do kontaktu:  17  85 33 927,  17 85 35 753

Wniosek o przyznanie pomocy w formie usług wsparcia krótkoterminowego składa się  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzeszowie przy ul. Jagiellońskiej 26. Nie jest wymagane przeprowadzanie wywiadu środowiskowego!

 

Pliki do pobrania :

Wniosek PDF  
Oświadczenie o sytuacji osobistej i dochodowej PDF  
Rodzaj i zakres oczekiwanego wsparcia PDF  
Informacje dla osoby kierowanej PDF  
Oświadczenie o opłacie za pobyt PDF