Miesiąc styczeń to czas radości i kolędowania,

dlatego też mieszkańcy naszej Filii przy ul. Łabędziej

chętnie wspólnie śpiewają kolędy podczas zajęć terapeutycznych.