24 grudnia 2023 r. mieszkańcy naszego Domu zgromadzili się przy wigilijnym stole.

Wszyscy byli elegancko ubrani, w stołówce rozbrzmiewały kolędy.

Na pięknie nakrytych stołach były tradycyjne potrawy przygotowane przez pracowników kuchni. 

Pan Dyrektor i księża z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Rzeszowie

złożyli zebranym serdeczne życzenia, wszyscy zmówili modlitwę. 

Następnie łamiąc się opłatkiem wszyscy zebrani składali sobie życzenia.

Wieczerza wigilijna przebiegła w ciepłej, świątecznej atmosferze.

  

 

 

 

Księża wraz z Panem Dyrektorem złożyli życzenia również

wszystkim mieszkańcom, którzy nie mogli przybyć na kolację wigilijną i pozostali w pokojach.