17.12.2023 r. mieszkańcy naszego Domu jak i naszej Filii przy ul. Łabędziej,

a także uczestnicy Ośrodka Wsparcia już po raz kolejny 

wzięli udział w spotkaniu świątecznym zorganizowanym przez Stowarzyszenie pod Skrzydłem Anioła,

które odbyło się  w Restauracji Kulisy w Hotelu Falcon przy ul. Jastrzębiej w Rzeszowie.

Spotkaniu dodatkowo towarzyszyło przemówienie informacyjno-edukacyjne pt. "Bezpieczny Senior", 

które wygłosili zaproszeni Funkcjonariusze Policji.

Podczas Wigilii było tradycyjne łamanie się opłatkiem i wspólne śpiewanie kolęd, 

poprzedzone modlitwą pod przewodnictwem ks. dr Czesława Goraja,

proboszcza parafii p.w. Matki Bożej Różańcowej.

W spotkaniu opłatkowym wzięła również udział Wiceprezydent Rzeszowa,

Pani Krystyna Stachowska, która naszą grupę zaszczyciła swoją obecnością 

i obdzieliła wszystkich mocą serdeczności i ciepła.

Na koniec spotkania organizatorzy wręczyli wszystkim upominki świąteczne.