4.12.2023 r. mieszkańców naszej Filii przy ul. Łabędziej

odwiedziły Panie z Klubu Seniora "Miłocianki". 

Panie obdarowały mieszkanki i mieszkańców Filii pięknymi, ciepłymi opaskami na głowę, 

które na pewno przydadzą się w ten zimowy czas.