Wezwanie do odbioru depozytów

WEZWANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO ODBIORU DEPOZYTU
PO ZMARŁYM MIESZKAŃCU

 

Dokument w formacie PDF do pobrania

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 6 ust. 5  ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. Nr 208, poz.1537 z późn.zm.), wzywa do podjęcia środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku
bankowym depozytów Domu Pomocy Społecznej w Rzeszowie przez zmarłych mieszkańców