Formularz kontaktowy
Adres:
Dom Pomocy Społecznej dla Osób w Podeszłym Wieku oraz Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Rzeszowie
ul.Mjr.H.Sucharskiego 1
35-225 Rzeszów

Telefon: 17 863 54 33
Faks: 17 863 62 87
http://www.dps-rzeszow.pl

Informacje: E-mail: dpsrz@pro.onet.pl
Godziny pracy: 7:30 – 15:30