Formularz kontaktowy
Adres:
Dom Pomocy Społecznej dla Osób w Podeszłym Wieku oraz Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Rzeszowie
ul.Mjr.H.Sucharskiego 1
35-225 Rzeszów

Telefon: 17 748 12 70
http://www.dps-rzeszow.pl

Informacje: E-mail: sekretariat@dpssucharskiego.resman.pl
Godziny pracy: 7:30 – 15:30

Dyrektor : 17 748 12 71
Pracownicy socjalni: 17 748 12 77
Księgowość: 17 748 12 73
Ośrodek wsparcia: 17 748 12 79
Gabinet medyczny: 17 748 12 76